FINANČNÍ UKAZATELE 2021 (k 30.11.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2021
4
Přijaté transfery
4 640 088 Kč
2
Nedaňové příjmy
3 200 664 Kč
1
Daňové příjmy
2 280 000 Kč
3
Kapitálové příjmy
336 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2021
3
Služby pro obyvatelstvo
6 077 108 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
2 174 999 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 906 790 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 620 355 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
263 500 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
114 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
6 077 108 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
2 174 999 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 906 790 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 620 355 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
263 500 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
114 000 Kč