FINANČNÍ UKAZATELE 2019
Odkud plynou největší příjmy v roce 2019
1
Daňové příjmy
2 392 000 Kč
4
Přijaté transfery
1 957 527 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 935 500 Kč
3
Kapitálové příjmy
815 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2019
3
Služby pro obyvatelstvo
3 554 150 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 515 005 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
1 202 072 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
447 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
214 500 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
117 300 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
3 554 150 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 515 005 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
1 202 072 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
447 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
214 500 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
117 300 Kč