FINANČNÍ UKAZATELE 2023
Odkud plynou největší příjmy v roce 2023
2
Nedaňové příjmy
3 443 300 Kč
1
Daňové příjmy
3 299 610 Kč
4
Přijaté transfery
1 002 391 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2023
3
Služby pro fyzické osoby
2 908 061 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
2 331 391 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 006 649 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 148 500 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
334 200 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
223 500 Kč
3
Služby pro fyzické osoby
2 908 061 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
2 331 391 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 006 649 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 148 500 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
334 200 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
223 500 Kč